Fleischmannia pycnocephala (Less.) King & H.E. Robins.  
Family: Asteraceae
lavender thoroughwort
[Eupatorium hymenolepis,  more]
Fleischmannia pycnocephala image
Alexander Rodríguez  
Fleischmannia pycnocephala image
Alexander Rodríguez  
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Kathy M. Davis, University of Florida Herbarium  
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Suzie Jaber  
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Suzie Jaber  
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image
Fleischmannia pycnocephala image